வெளிவருகிறது பிளாக்பெரி 10

blackberry-10-hands-on-015

கையடக்கத் தொலைபேசி உலகில் ஏனைய வகையான கையடக்கத் தொலைபேசிகளுக்கு சவால் விடும் அளவில் சந்தைப்படுத்தலிலும், தொழில்நுட்பத்திலும் பிளெக்பெரி போன்கள் போட்டியாக காணப்படுகின்றன.தற்போது பல்வேறு புதிய அம்சங்களுடன் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் BlackBerry 10ஆனது புதிய பதிப்பாக அறிமுகப்படுத்தப்படவிருக்கின்றது.
இதில் அப்பிள் கைபேசிகளின் ஒலி அமைப்பை ஒத்ததான ஒலிநயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், குரல் பதிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வசதி ஒன்றும் புதிதாக உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாறு பல புதிய அம்சங்களுடன் வெளியாகவுள்ள பிளெக்பெரி 10ஆனது கையடக்கத் தொலைபேசி பாவனையாளர்களிடையே பலத்த வரவேற்பைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>