கல்முனை ஸாஹிறாக் கல்லூரியில் மருத்துவ, பொறியியல் பீடத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்கள் (படங்கள் இணைப்பு)

Arzan

 பொறியியல் பீடம் :

பெயர் : எம்.எஸ்.எம். அர்ஸான்

பெறுபேறு : 2A, B

Z-புள்ளி : 1.9084

மாவட்ட நிலை : 03

 

 

 

Ilham

 

பெயர் : ஆர்.எம். இல்ஹாம்

பெறுபேறு : A, 2B

Z-புள்ளி : 1.7513

மாவட்ட நிலை : 12

 

 

Aazim

 

பெயர் : ஏ.எம்.எம். ஆஸிம்

பெறுபேறு : A, 2B

Z-புள்ளி : 1.7034

மாவட்ட நிலை : 17

 

 

Rouzin

 

பெயர் : எம்.ஆர்.எம். றௌசின் அஸார்

பெறுபேறு : 3B

Z-புள்ளி : 1.6310

மாவட்ட நிலை : 22

 

 

 

மருத்துவ பீடம் :

Silmy

 

பெயர் : எம்.பி.எம். சில்மி

பெறுபேறு : 3B

Z-புள்ளி : 1.6277

மாவட்ட நிலை : 19

 

 

 

Aashik

 

பெயர் : ஏ.எம். ஆஸிக்

பெறுபேறு : 2A, B

மாவட்ட நிலை : 04 (பழைய பாடத்திட்டம்)

 

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

3 Responses to கல்முனை ஸாஹிறாக் கல்லூரியில் மருத்துவ, பொறியியல் பீடத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்கள் (படங்கள் இணைப்பு)

  1. Vote -1 Vote +1Rahim
    says:

    Congratulation

  2. Vote -1 Vote +1s.shayanthan
    says:

    best of luck my dear students…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>