மத்திய கால முஸ்லிம்கள்

Mecca

தொகுப்பு : றிமா றொஸ்னி 

கல்வியின் அவசியம்

மகான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கல்லூரி சென்று கற்றதில்லை, எழுதவோ வாசிக்கவோ அறிந்திருக்கவில்லை.

அக்காலத்தில் எழுத வாசிக்கத் தெரியாதிருந்த பல்லாயிரக் கணக்காண மக்களுள் அவரும் ஒருவராக இருந்தார். ஆயினும், அவர்கள் மானிடனாகப் பிறந்த அனைவரையும் கல்வி பெறத் தூண்டினார்கள்.

” சீனா மீதும் கடமை ” என்றும் ” கல்வி பெறுவதற்காக இல்லத்தை விட்டுக் கிளம்பும் ஒருவன் இறை பாதையில் பணிபுரியவே செல்கிறான் ”  என்றும் ” இறைவனது படைப்புக்களைப் பற்றி ஒரு மணிநேரம் சிந்தித்தல் எழுபது ஆண்டுகள் (ஸுன்னத்தான) வணக்கம் புரிதலைவிட மேலானது ” என்றும் கூறி, கல்வி பெறுதலின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்கள்.

மேலும், ” கல்விமானின் எழுதுகோலிலுள்ள மை, தியாகியின் குருதியைவிட புனிதமானது ” என்று கூறிக் கல்வியின் புனிதத் தன்மையை பறைசாற்றினார்கள். இன்னும், ‘ கல்விக்காக உயிர் துறப்போர் ஒருபோதும் மரணிப்பதில்லை ‘ என்று கூறிக் கற்றோரை சிரஞ்சீவீகளாக மாற்றினார்கள்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>