கையடக்கத் தொலைபேசியை சார்ஜ் செய்ய புதிய கருவி

epiphanyonepuck

அமெரிக்கவின் எபிபானி லேப்ஸ் என்ற நிறுவனம் புதிய சாதனம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் ஆச்சர்யம் என்னவெனில் கையடக்கத் தொலைபேசியை சுட சுட காபியோ அல்லது குளு குளு கூல் டிரிங்ஸ் இருந்தாலே போதும் தேவையான சார்ஜை செய்துகொள்ளலாம்.

எபிபானி ஒன் புக் (Epiphany onE Puck) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சாதனம், சூடான பானம் அல்லது குளிர்ந்த பானங்களிலிருந்து கையடக்கத் தொலைபேசிக்குத் தேவையான மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது.

இந்த கருவிக்கு இரண்டு பக்கங்கள் உள்ளன. நீல நிறமான பக்கத்தில் குளிந்த பானத்தை வைக்கவேண்டும். சிவப்பு நிறமுடைய பக்கத்தில் சூடான பானங்களை வைத்தாலே கையடக்கத் தொலைபேசி சார்ஜ் செய்யப்படும்.

1816ல் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டீம் என்ஜின் என்ற முறையின் தொழில்நுட்ப தாக்கமே இந்த புதிய சார்ஜருக்கான அடித்தளம் என்கிறது எபிபானி லேப்ஸ் என்ற நிறுவனம்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>