விளைவு

images (5)

இத்தகைய அல்குர்ஆன் ஆணைகளாலும் அண்ணல்(ஸல்) அவர்களின் அறிவுரைகளாலும் தூண்டப்பட்ட அறபு முஸ்லிம்கள் சன்மார்க்கத்தோடு தொடர்புடைய கலைகளை மட்டுமன்றி, உலகியல் சார்ந்த அறிவுத்துறைகளையும் கற்று ஆராயலாயினர்.

அல்குர்ஆன் தொட்டும் கோடிட்டும் காட்டிய விடயங்களைப் பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக ஆராய்ச்சிகள் செய்யலாயினர். தங்கள் அரசியற் படையெடுப்புக்களின் போது, சந்திக்கவும் பழகவும் நேர்ந்த கிரேக்கர், உரோமர், பாரசீகர், இந்தியர் முதலான பிற பண்பாடுகளைச் சார்ந்த மக்கள் மூலம் அவர்களது முன்னோர் விட்டுச்சென்ற கலைச் செல்வங்களையும் அறிவுக் களஞ்சியங்களையும் பெற்று, அவற்றை ஆராயவும் அவற்றிலிருந்து புதிய அறிவுசார் உண்மைகளையும் அனுபவங்களையும் கண்டறியவும் முயன்றனர்.

அறிவுத் தேடலில் அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட ஆர்வமும் மோகமும் அவர்களை உலகின் தூரப் பிரதேசங்களுக்கெல்லாம் இழுத்துச் சென்று, அறிவு பெறத் தூண்டிற்று. அவர்கள் கல்வியைக் கற்றதோடும் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட உண்மைகளை அறிந்து கொண்டதோடும் மட்டும் திருப்தி அடையவில்லை. பெற்றுக் கொண்ட கல்வியையும் உணர்ந்து கொண்ட உண்மைகளையும் பற்றுக் கோடாகக் கொண்டு, பிரபஞ்சத்தையும் அதிலுள்ள பொருள்களையும் செய்முறை அவதானத்தின் மூலம் ஆராயத் தொடங்கினர்.

இவ்வரறு, அறேபிய முஸ்லிம்களின் உள்ளங்களிலே ஏற்பட்ட அறிவுத் தாகம் அவர்களை முன்னேற்றத்தின் உச்சிக்கு அழைத்துச் சென்றது. மந்தைகளை மேய்த்துக் கொண்டு, நாடோடிகளாகவும் நாகரிகம் இல்லாதவர்களாகவும் பாலை நிலங்களில் இயற்கை அளித்த விபத்துக்களோடு போராடிக் கொண்டு திரிந்த அவர்கள் அறிவுக் களஞ்சியங்களாயினர்ளூ போராளிகளாகவும் ‘வலிமையே சிறந்தது’ என்ற கோட்பாட்டைத் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாதவர்களாகவும் இருந்த அவர்கள் பெரும் மேதைகளாகவும் விஞ்ஞானிகளாகவும் மாறினர்ளூ வாழ்க்கையின் எல்லாத் துறைகளிலும் முறையியலைப் புகுத்தினர்.

கற்பதிலும் கற்றவற்றைப் பிறருக்குப் போதிப்பதிலும் ஆராய்ச்சிகள் செய்வதிலும் பெரும் பகுதி நேரத்தைச் செலவிட்ட அவர்கள் ஐரோப்பா, ஆபிரிக்கா முதலான பிற கண்டங்களுக்குச் சென்று, அங்கெல்லாம் குடிகொண்டிருந்த அறியாமை இருளையும் பண்பாட்டு வறுமையையும் அகற்றி, அறிவுச் சுடரையும் பண்பாட்டுத் தீபத்தையும் ஏற்றி வைத்தனர். அவர்களே நாகரிகத்தை அறியாதிருந்த ஐரோப்பியருக்கும் பிறநாட்டு மக்களுக்கும் புதிய சால்பையும் நாகரிகத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினர்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>