புதிப்பிக்கப்பட்ட அணு கருக்களை மோதச் செய்யும் கருவி விரைவில் ஆய்விற்கு

LARGE HADRON COLLIDER

அணு கருக்களை மோதச் செய்து அவை குறித்த அறிவியல் பரிசோதனைகளை செய்ய உதவும் மிகப் பெரிய இயந்திரமான லார்ஜ் ஹாட்ரன் கொலைடர் (LARGE HADRON COLLIDER) என்னும் கருவி புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

இதுவரை புரியாத புதிராக இருந்த ஹிக்ஸ் போசொன் என்ற அணுவின் மூலக் கருவை கண்டுபிடிக்க இந்தக் கருவி விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவியது.

சுவிட்சர்லாந்தின் செர்ன் பரிசோதனைக் கூடத்தில் இருக்கும் இந்தக் கருவி பழுதுபார்ப்பதற்க்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டின் இறுதியில் அது மீண்டும் செயற்படத்தொடங்கும் போது, மிகவும் சக்திவாய்ந்த அணுக்களை வேகமாக மோதச் செய்யும்.

அது தனது சாதனைகளையே முறியடித்துவிடும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் செயல்படத் தொடங்கிய இந்த லார்ஜ் ஹாட்ரன் கொலைடர் இயந்திரம், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட பின்னர் இதுவரை தனது உச்ச வேகத்தில் அது இயக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>