போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவதால் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி விடுகின்றன.

kaar

போக்குவரத்து விதிகளை வீதியில் செல்லும் யாரோ ஒருவர் மீறுவதால் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி விடுகின்றன.

http://youtu.be/d4RB7sU4L7A

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>