துருக்கி – ஈரான் உறவு

960193_768779949814688_328882130_n

(ஸக்கி -நளிமி)

அடுத்த கட்ட மத்திய கிழக்கில் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக ஈரானும், துருக்கியும் மாறும் என்ற ஊகம் தவிர்க்க முடியாதது- சர்வதேசஅரசியல் விமர்கசர்கள் ஈரானை எந்த அரபு நாடுகளினாலும் தோல்வியடையச் செய்ய முடியாது. அதனை (ஈரானை) ஆக்கபூர்வமான முறையில் கையாள்வதற்கு முடியுமான நாடு துருக்கி மாத்திரமே, மற்ற எல்லோரும் இரண்டு எஜன்டாக்களுடன் உறவுகளை பேணுபவர்கள். எனவே அண்மிய போக்குகள் ஈரான் துருக்கியை அதிகம் நம்புவது போல் தென்படுகிறது.

துருக்கியால் ஈரானை சாமர்த்தியமாக கையாள்வதற்கு பின்புலமாக இருக்கும் காரணிகள்:

துருக்கியின் சர்வதேச உறவுகள் பற்றி சிந்தனை எப்போதும் பரஸ்பர நலனை அடிப்படையாக கொண்டது. மாற்றமாக அரபு நாடுகள் சுய நலனை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த அம்சத்தை ஈரான் தௌவாக புரிந்து வைத்துள்ளது.

துருக்கியின் சர்வதேச உறவுகள் நெகிழும் தன்மை கொண்டவை. தீடீர் மாற்றங்களுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் யதார்த்த அரசியல் நுணுக்கங்களை துருக்கிய தனது சர்வதேச அரசியல் தளத்தில் பின்பற்றுகிறது.

மக்கள் நலனை மையப்படுத்திய எத்திட்டத்திற்கும் துருக்கி சார்பாக நிற்கின்றமை. சில போது அத்திட்டம் தனது அரசியல் நலனை பாதிப்பதாக இருந்தாலும் கூட.

இக்காரணிகள் அரபு நாடுகளில் அறவே இல்லை.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.