மண்டேலாவின் மறைவுக்கு சர்வமத தலைவர்கள் அனுதாபம் தெரிவிப்பு

1

 ( அஷ்ரப். ஏ. சமத்)

தென்ஆபீரிக்காவின் ஜனாதிபதி நெல்சன் மண்டேலாவின் மறைவையொட்டி நேற்று  11ஆம் திகதி பிற்பகல்  கொழும்பில் உள்ள தென்ஆபிரிக்க தூதுவர் ஆலயத்திற்குச் சென்று சர்வமத தலைவர்கள் தமது அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர்.  அத்துடன் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மண்டேலாவின் அனுதாப குறிப்புப் புத்தகத்திலும் தமது அனுதாபக் குறிப்புக்களையும் எழுதி கையெழுத்திட்டார்கள்.

இவ் வைபவததில் தென்ஆபிரிக்காவின் தூதுவரலாயத்தின் முதலாவது செயலாளர் ஆள. Ms. Phumzile Thekiso ( பௌசில் தெக்சியோ )கலந்து கொண்டு சர்வமதத்தலைவர்களது அனுதாபங்களை ஏற்றுக் கொண்டார்.

ஜனாதிபதியின் பௌத்த மத இணைப்பாளர் வன.கலகமதமரசிதேரோ, அருட் சகோதரர் ஜோன் குணரத்தின, ஜனாதிபதியின் இஸ்லாம் மத விவகார இணைப்பாளர் அல்ஹாஜ் கலாநிதி ஹசன்மொளலானா மொளலவி, ஹிந்துமத இணைப்பாளர் சிவஸ்ரீ பாபுசர்மா குருக்கள், கிரிஸ்த்துவ மத இணைப்பாளர் அருட்சகோதார் கெட்டியாரச்சியும் கலந்துகொண்டு சர்வமதங்கள் சார்பாக அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

5

4

3

1

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.