தணிக்கை சபைக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்

1

(அஸ்ரப். ஏ. சமத்)

இலங்கை கலா மண்றத்தின் திரைப்படங்கள் மற்றும் கலை நிகழ்வுகளின் தணிக்கை சபை உறுப்பினர்களாக தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் எஸ். தில்லைநாதன், தகவல் திணணைக்களத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் ஹில்மி முகமட், சிரேஸ்ட ஒலிபரப்பாளர் யேகராஜ் ஆகியோர் கலாச்சார அமைச்சர் டி.பி.எக்கநாயக்கவிடமிருந்து நியமணக் கடிதங்களை நேற்று  திங்கட்கிழமை செத்சிரிபாயவில் கலாச்சார அமைச்சில் வைத்து பெற்றுக்கொள்வதைப் படத்தில் காணலாம்.

1

2

3

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

One Response to தணிக்கை சபைக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்

  1. Vote -1 Vote +1n.m.mohamed uvais
    says:

    Kolonnawa, Wellampitiya SLMC Branches organized a felicitation for Provincial Councillor Arshad with many residents participating. He had spent almost 10 million in development funds for various projects in this area during his term in the WPC. Imtiaz and Uwais joint Organisers together with Badurdeen our Melwatte Organiser were present

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.