அளுத்கம ,பேருவளயில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்காக கல்முனை பள்ளிவாசல் சம்மேளனத்தால் அறவிடப்பட்ட பணவிபரம்கள்

10455216_10204138465605693_4004462188216766291_n

(அப்துல் கரீம்) 

அளுத்கம ,பேருவளயில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்காக கல்முனை பள்ளிவாசல் சம்மேளனத்தால் நேற்று 21.06.2014.இல் அறவிடப்பட்ட பணவிபரம்கள் 23. பள்ளிகளில் 12 பள்ளிகளின் விபரமும். கல்முனை நகர், சந்தை வரவுகளும்.

Kalmunai Town Income. 23120/-

Kalmunai Market Income. 101000/-

1.Akbar Jummah Mosgue. 11950/-

2.Town Jummah Mosgue. 46100/-

3.Masjithul Hami. 80530/-

4.Mazoora Thaikka. 73795/-

5.Masjithul Rahumaniya. 70000/-

6.Masjithul Bathuriya. 63000/-

7.Masjithul Bakiyathul Saleekath. 157000/-

8.Nooraniya Thaikka. 20000/-

9.Masjithul Hag. 15509/-

10.Masjithul Aalee. 32000/-

11.Muhyideen Thaikka. 24300/-

12.Muhyideen Jummah Mosgue. 132810/-

Total 851114/-

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.