செப்டம்பர் 7 ஆம் திகதி ஐந்தாம் கட்ட தலைமைத்துவ பயிற்சி

us

பல்கலைகழகத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சியின் ஐந்தாம் கட்ட நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக உயர்கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பயிற்சி நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதி முதல் நொவம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி வரை முன் எடுக்கப்படவுள்ளதாக அந்த அமைச்சின் செயலாளர் சுனில் ஜயந்த நவரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய, நாடளாவிய ரீதியாக 30 மத்திய நிலையங்களில், பயிற்சி நடவடிக்கைகள் இடம் பெறவுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.