காட்டுக்குள் கமராக்களை கைப்பற்றிய சிங்கங்கள்!(வீடியோ இணைப்பு)

caaa_1

ஆபிரிக்காவில் உள்ள சிங்கங்களை அதன் வாழ்வியலைப் படம் பிடிக்க அனுப்பப்பட்ட கமராக்களை அங்குள்ள சிங்கங்கள் கைப்பற்றி விளையாடும் காட்சிகளைத் தான் நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள்.

இந்த அதி விசேட கமராவானது உரு மறைப்புயச் செய்யப்பட்டு ஒரு தொலை நோக்கு கட்டுப் பாட்டுக் கருவியுடன் இணைக்கப்பட்டு இயங்கும் தன்மை உள்ளது.

கடந்த இலையுதிர் காலத்தில் இலண்டனில் இருந்து கென்யாவின் காடுகளுக்குச் சென்ற வன விலங்கு ஆர்வலர்களினால் தான் மேற்படி காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>