தெமட்டக்கொடை வை.எம்.எம்.ஏ பேரவையின் ஸ்தாபக தினம்

9

-அஸ்ரப் ஏ ஸமத்-

தெமட்டக்கொடையில் உள்ள வை.எம்.எம்.ஏ (YMMA) பேரவையின்  ஸ்தாபக  தினம் நேற்று பி.பகல் வை.எம்.எம். ஏயின் தலைவர் நத்வி பஹ_வத்தீன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வின்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எச்.எம் அஸ்வர், அறிஞர் அசீசின் மகன் அலி அசீசும் கலந்து கொண்டனர். இந் நிகழ்வின்போது வை.எம்.ஏ பேரவைக்கு ஒரு வேண் வாகனமும் கையளிக்கப்பட்டது. அத்துடன் புனரமைக்கப்பட்ட அசீஸ் கூட்ட மண்டபமும் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>