இப்படி ஒரு அசம்பாவிதத்தை எங்காவது பார்த்ததுண்டா? (வீடியோ)

dog_man_funny_001.w245

வீதி நாடகம் ஒன்றிற்காக ஒப்பனை செய்து கொண்டிருந்த கலைஞர் ஒருவரை பார்வையாளர் ஒருவருடன் வந்த நாய் வம்புக்கு இழுத்ததால், சற்றும் எதிர்பாராத இந்தச் சம்பவத்தினால் குறித்த கலைஞர் தடுமாறியுள்ளார்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>