முஹம்மது நபியை இழிவுபடுத்தும் திரைப்படத்துக்கு இலங்கையில் தடை

Sri Lanka Prophet Film Protest

இஸ்லாம் மதத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் திரைப்படத்தை இலங்கையில் தடைசெய்ய எடுக்க வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாக புத்தசாசன மற்றும் மத அலுவல்கள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

எந்தவொரு மதத்தையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் இடம்பெறும் செயற்பாடுகளை கண்டிப்பதாக புத்தசாசன மற்றும் மத அலுவல்கள் பதில் அமைச்சைர் எம்.கே.டி.எஸ்.குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார்.

இஸ்லாம் மதத்திற்கு இழிவு ஏற்படுத்தியுள்ள திரைப்படத்தை இலங்கையில் ஒளிபரப்பாதிருக்க உரியவர்களுக்கு பத்திரிகை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>