வெளியானது தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள்!!!!

results

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளது இதனை www.doenets.lk என்ற இணையத்தளத்தினூடாக மாணவா்கள் பார்க்க முடியும்.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>