நற்பிட்டிமுனை லாபிர் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற சிறுவர் தின நிகழ்வுகள்

889

( ஏ.ஆர்.பைறூஸ்கான்)

சர்வதேச சிறுவர் தினத்தை யொட்டி மாணவர்களுக்கு இனிப்புப் பண்டம் வழங்கிக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு பாடசாலை அதிபர் எஸ்.எம்.ஏ.ஜஹுபர் தலைமையில் (2012.10.01)  நற்பிட்டிமுனை லாபிர் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களின் கலை கலாசார போட்டி நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

One Response to நற்பிட்டிமுனை லாபிர் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற சிறுவர் தின நிகழ்வுகள்

  1. Vote -1 Vote +1gold price
    says:

    சர்வதேச சிறுவர் தினத்தை யொட்டி மாணவர்களுக்கு இனிப்புப் பண்டம் வழங்கிக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு பாடசாலை அதிபர் எஸ்.எம்.ஏ.ஜஹுபர் தலைமையில் (2012.10.01) நற்பிட்டிமுனை லாபிர் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>