கல்முனை ஸாஹிராவின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் முதலாவது நிர்வாக சபைக் கூட்டம்

ZCK

கல்முனை ஸாஹிரா தேசியக்கல்லூரியின் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக ஆராயும் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் முதலாவது நிர்வாக சபைக் கூட்டம்  நேற்று (17.11.2012) கல்லூரி கேட் முதலியார் எம்.எஸ்.காரியப்பர் மண்டபத்தில் அதிபர் ஏ.ஆதம்பாவா தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இக்கூட்த்தின் போது மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றம், புறக்கிருத்திய செயற்பாடுகள், மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான பொது வசதிகள், விளையாட்டுத்துறை, உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், மின்சாரக்கட்டணம், எதிர்கால அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், பழைய மாணவர்களை ஒன்று திரட்டல் போன்ற பல விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>